02LAJME

Trepça hap konkurs të ri për disa vende pune

Ndërmarrja Trepça ka shpallur disa vende pune, në udhëheqje të disa njësive bzinesore të kompleksit.

Këto janë pozitat e hapura nga ndërmarrja.

Market Florenti
Florenti Company
Market Florenti
Koha

Udhëheqës i njësisë Biznesore Minierat me Flotacion Trepça Stantërg.

Udhëheqës i njësisë Biznesore Metalurgjia e Zinkut

Udhëheqës i njësisë biznesore Industria Kimike

Udhëheqës i njësisë biznesore Fabrika e Akumulatorëve në Mitrovicë

 

Udhëheqës i njësisë biznesore Fabrika e Pajimeve të Procesit