KOSOVËLAJME

Peci njofton se vazhdon të jetë i hapur aplikimi për subvencione 2024

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Faton Peci ka bërë të ditur se vazhdon të jetë i hapur aplikimi për Subvencionet 2024, në blegtori.

Peci ka thënë se shuma e subvencionimit varet nga lloji i kafshës.

Koha
Florenti Company
Market Florenti

Më tej, ai tregon se lopët qumështore, do të subvencionohen me 90 euro për krerë, ndërsa për kafshët më të mëdha, siç janë buallicat me 180 euro. E ndërsa, kafshët më të vogla, si dhitë, do të subvencionohen me 30 euro.

“Dosat në riprodhim do të subvencionohen 25 €/krerë. Vazhdon subvencionimi për zogjtë për majmëri apo broilerët me 0.20 euro për zog”, shkruan ai në Facebook.