Një gjë është e saktë për këtë Qeveri:

Ka premtuat NDRYSHIM. Ka sjell NDRYSHIM, për të keq.