OP-ED

Sigurimi Shëndetësor si nevojë imediate për Policinë e Kosovës

Shkruan: Arben Dashevci – Njohës i Çështjeve të Sigurisë

Market Florenti
KL
Florenti Company
Koha

Përfundoj pjesërisht teatri i barikadave, episodi i disat me radhë nga elementet kriminale në veri.

Loja politike e Sërbisë mbaroj edhe kësaj radhe dhe dështoj në veprim si gjithmonë.

Ata që e besuan se është lloj i teatrit (luftë speciale) qëndruan të qetë, por vigjilent dhe e tejkaluan me sportivitet, trazirat prodhojn tema të reja për tavolinat “gjeopolitike”.

Parazitët dalin nga trupi juaj brenda nate, bëjeni këtë menjëherë
Germostop

Për pjesën që kishin panik, është vërtetuar se është vazhdimësi e teatrit paraprak.

Mirëpo, qëndrimi më dinjitoz i takoj policisë së Kosovës, ata ishin stoik dhe me një moral të lartë, te pathyeshëm profesional dhe pa asnjë incident e tentative destabilizimi, për këtë arsyje dhe shumë të tjera është policia më profesionale në rajon.

Një pjesëtar i policisë është plagosur në krahor, por, prapë se prapë nuk i’u nënshtruam provokimit të bandave kriminale që janë dorë e zgjatur e politikes Ruse.

Prapë e përgjenjëstruam Vuçiçin para botës perëndimore, se ne jemi populli më paqeruajtës në tërë historin ballkanit dhe jo vetëm!

Por, gënjeshtari patologjik dhe nxënësi i Sheshelit, siq tha një medium Gjerman, Vuçiç ka mbetur në vitet e 90-ta.

Mirëpo të kthehemi tek punët e shtëpise sonë, problemi me Sërbin agresore nuk na ndalon ti sigurojm policin e Kosovës. Sigurimi shëndetësore është nevoj jetike dhe është premtim i parealizuar!

Ҫfarë po prisni ju që premtuat diçka të tille, përgjegjësit për këtë qështje janë të thirrur ta realizojn me shumë emergjencë.

Si ka mundësi që nuk e keni në “TOP PRIORITET” policin në kohën më të vështirë në aspektin e sigurisë nacionale, në kohëra kruciale dhe vendimtare për vendin.

Si ka mundësi kur zgjohemi me një ujk tek dera çdo mengjes, të mos marrim masa sigurie!

Shtylla e shtetit është PK dhe FSK, mirëpo si rezultat i marrëveshjeve politike, policia e Kosovës është më e ekspozuar karshi rrezikut për jetën e mirëqenien fizike.

Ҫfarë modalitete po prisni të përmbushni në mënyrë që krenaria e vendit të kenë sigurim shëndetësore.

Bota perëndimore na jep shembuj të vlerësimit të lartë të kategorive që kujdesën për sigurinë publike.

Operativa është sikur se “mëlqia” në trupin e njeriut, është organ që rregullon qarkullimin e organizmit, filtërues dhe dirgjiues për mireqenien e organizimit tonë.

Kjo sinonim i mëlqisë i përshtatet, rregullatoret tonë shtetërore policisë së Kosovës.

Do të duhesh të mbathësh këpucat e tyre për t’a kuptuar se sa e ëmbël është roja 24h në shërbim të vendit.

Fakti që ne ende kemi një polici pa sigurim dhe me një suksesë të lartë operative i tejkalon gjitha debatet “folklorike” për dashuri ndaj vendit.

E them me keqardhje, jemi keq me këtë mendësi momentale!

Edhe ju që po e lexoni shkrimin tim, nesër mund të bëhesh pjesë e policisë, që nesër mund të fillosh të kontribuosh për vendin tënd.

Do të paguhesh për këtë punë mirëpo punën që do ta punosh ti është specifike.

Është nder dhe e shenjtë dhe gjithmonë do të jesh krenar me mundësin për ti bërë argatin atdheut tonë.

Emocionet të mbesin anash dhe të vërsulemi në veprim.

Fuqia e morali i lartë kërkon kushte të mira e të reja, nuk jemi organizim primitive, i cili mbijeton nga “vitrat”.

Sigurimi shëndetësore e sigurimi i jetës është kërkesë e arsyeshme për vendimarrësit në qeverisjen tonë.

Levat e shtetit duhet të levizin mbi nevojat e policisë sonë, nuk kemi kohë me humb.

Dhe kur nesër të vishesh me përgjegjësi institucionale si police dhe do të pyesin familjaret, për përditshmërin dhe aktivitetet operative.

Do të mësohesh të përgjigjësh kështu: sot shpëtova një jetë, sot arrita t’a parandaloj një vrasje, shpëtova një të moshuar, ndihmova një grua shtatëzan, qëndrova në veri me moral të lartë duke thithur tymin e gurët e armikut.

Rreziku i cili kanoset të duket krejtësisht normal, ju do të adaptoheni me rrezikun dhe presionin e qështjeve operative!

Nga aspekti profesional disa rreshta për punën e policisë sepse shkrimi është në formë Apeli/Alarmi.

Policia

Organizatat policore gjegjësisht organet e punëve të brendshme sikur se shërbimet tjera te specializuara kanë për detyrë detyrë t’u përshtaten ndryshimeve demokratike në shoqëri në pajtim me obligimet kushtetuese dhe ligjore në planin e brendshëm si dhe normat ndërkombëtare me anë të së cilave do të përmbushin rolin e tyre specifik.

Aktivititetit preventiv i policisë

Aktiviteti i policisë i cili është i drejtuar në eliminimin e rrethanave dhe shkaktarëve të paraqitjes së sjelljes kriminale karakterizohet si preventiv gjegjësisht si funksion “ante delictum” i saj.

Pra, fjala është për grupin e masave të cilat kryhen para kryerjes së deliktit e më të cilat kryesit i pamundësohet kryerja e akteve kundërligjore dhe të rrëzikshme për shoqërinë tonë.

Si masa më të zbatuara policore që kanë karakter preventiv mund të përmenden:

• Sherbimi patrulles(analizat kompjuterike);

• Mbikqyrja dhe sigurimi i objekteve;

• Sigurimi i tubimeve publike;

• Masat antidiversion;

• Evidencat dhe lejet;

• Verifikimi i indetitetit;

• Kontrolli i komunikacionit publik;

• Përpunimi i të dhënave të hulumtimit analitik-statistikë;

• Informimi i qytetarëve dhe puna në komunitet;

• Ndërmjetësimi joformal në zgjidhjen e konflikteve;

• Kontrolli i sforcuar i të kthyerëve;

• Bashkveprimi brenda organizatave policore dhe ndërkombëtare (Interpol-Europol).

Aktiviteti represiv i policisë

Detyrë themelore e policisë rreth aktiviteteve të cilat njihen si akte “poste delictum” është të siguroj informata kyçe dhe ndërmerr veprime të caktuara pas kryerjes së deliktit, qe kanë të bëjnë me:

• Zbulimin e veprës penale apo veprës tjetër kundërligjore;

• Zbulimin e kryesit të asaj vepre, sigurimin e pranisë së kryesit

• Paraqitja e dëshmive të rëndësishme për preocedurën penale;

• Aktiviteti i tërësishëm paraprak të cilin e ndërmerr policia në procedurën kriminalistike- juridike pas përfundimit apo përgaditjes së veprës së caktuar penale apo pengimit të saj.

• Kjo veprimtari e organit të punëve të mbrendshme zakonisht zhvillohet me vet inciativë në bazë të funksionit vetjak të legalizuar me detyrat dhe autorizimet që I jep Ligji i Procedures Penale dhe aktet tjera por në bazë të funksioneve të oragneve tjera shtetërore, gjykatës penale, prokurorisë etj.

Efikasiteti i policisë

Në këtë vend do të ishte e rëndësishme që të ceken edhe disa faktorë që ndikojnë në ngritjen e shkallës së efikasitetit të veprimit të strukturave policore e të cilët në masë të madhe ndikojnë në kryerjen efektive të aktiviteteve preventive policore.

Faktorët më të rëndësishëm qe kanë të bëjnë më efikasitetin e punës preventive të policisë janë:

• Ndihma qytetare;

• Aftësia kadrovike;

• Përgaditja teknike;

• Shkalla e korrupsionit të brendshëm

• Arsimimet dhe specializimet e vazhdueshme

• Sistematizimi i njesive organizative

• Bashkëpunimi ndërkombëtare

• Bashkëpunimi me sektorin privat te sigurisë (agjencitë e sigurimit).

Kjo paraqet vetëm 2% të punës policore por shkrimi do ishte tejet voluminoz sikur se ti përfshija gjitha vlerat dhe kompetencat e policisë sonë.

Aktiviteti i policisë është i përkushtuar në realizimin dhe zbatimin e urdhëresave nga gjykata, prokuroria dhe gjitha thirrjet për zbatimin e ligjshmërise në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës.

Andaj sigurimi shëndetësorë i policisë së shtetit është imediat dhe duhet ndodh sot. Nuk ka kauzë më fisnike se të avokohet nga i gjithë opionini publike për realizimin e kësaj kërkese jetike!

Zoti i ruajt organet tona të rendit.

Mitrovicë, 31.12.2022